Chi tiết dự án

Ngày 25/12/2003, Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước là Công ty Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi, tên viết tắt là APFCO. Hiện nay, Công ty có 12 đơn vị trực thuộc, 6 công ty con và 1 công ty liên kết, hoạt động sản xuất – kinh doanh tinh bột sắn với tổng công suất lên đến trên 3.500 tấn SP/ngày; sản lượng hàng năm đạt từ 500.000 tấn SP tinh bột sắn các loại, trong đó có trên 80.000 tấn SP tinh bột sắn biến tính. Ngoài sản xuất tinh bột sắn công ty còn có nhà máy cồn với sản lượng hàng năm đạt 30.000m3 cồn thực phẩm.

APPCONEW

Phạm vi dự án

 • Tư vấn triển khai ứng dụng SAP B1 và tại 15 nhà máy sản xuất
 • Thời hạn: 8 tháng
 • Năm triển khai: 2021

Phạm vi triển khai

 • Đào tạo hệ thống chuẩn SAP B1
 • Khảo sát và đề xuất giải pháp
 • Xây dựng hệ thống / Chuẩn bị dữ liệu
 • Kiểm thử và đào tạo người dung cuối
 • Đưa hệ thống vào vận hành thực tế
 • Hỗ trợ trong quá trình vận hàng

DỊCH VỤ CLOUD

Thiết kế kiến trúc hạ tầng trên Cloud Chuyển đổi các hệ thống ứng dụng SAP B1 lên Cloud:

Hệ thống SAP B1 ERP:

 • Production System
 • Quality Application System
 • Development System

Hệ thống quản lý sản xuất:

 • Production System
 • Quality Application System
 • Development System

THÔNG TIN CÔNG TY

Ngày 25/12/2003, Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước là Công ty Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi, tên viết tắt là APFCO. Hiện nay, Công ty có 12 đơn vị trực thuộc, 6 công ty con và 1 công ty liên kết, hoạt động sản xuất – kinh doanh tinh bột sắn với tổng công suất lên đến trên 3.500 tấn SP/ngày; sản lượng hàng năm đạt từ 500.000 tấn SP tinh bột sắn các loại, trong đó có trên 80.000 tấn SP tinh bột sắn biến tính. Ngoài sản xuất tinh bột sắn công ty còn có nhà máy cồn với sản lượng hàng năm đạt 30.000m3 cồn thực phẩm.

Doanh thu năm 2022: 7.100 tỷ VNĐ

Lợi Nhuận năm 2022: 366 tỷ VNĐ

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

Tư vấn triển khai và hỗ trợ vận hàng hệ thống SAP B1