Chi tiết dự án

Công ty TNHH Xuân Trường có trụ sở chính tại Sapa, Lào Cai, Việt Nam. Xuân Trường hoạt động sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực chính: Phân phối hàng tiêu dung, Siêu thị bán lẻ, nhà hàng khách sạn.

xuantruong

Phạm vi dự án

 • Tư vấn triển khai ứng dụng SAP B1 và hệ thống bán lẻ siêu thị – POS
 • Thời hạn: 6 tháng
 • Năm triển khai: 2016

Phạm vi triển khai

 • Đào tạo hệ thống chuẩn SAP B1
 • Khảo sát và đề xuất giải pháp
 • Xây dựng hệ thống / Chuẩn bị dữ liệu
 • Kiểm thử và đào tạo người dung cuối
 • Đưa hệ thống vào vận hành thực tế
 • Hỗ trợ trong quá trình vận hàng

DỊCH VỤ CLOUD

Thiết kế kiến trúc hạ tầng trên Cloud

Chuyển đổi các hệ thống ứng dụng SAP B1 lên Cloud

Hệ thống SAP B1 ERP:

 • Production System
 • Quality Application System
 • Development System

Hệ thống POS:

 • Production System
 • Quality Application System
 • Development System

THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty TNHH Xuân Trường có trụ sở chính tại Sapa, Lào Cai, Việt Nam. Xuân Trường hoạt động sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực chính: Phân phối hàng tiêu dung, Siêu thị bán lẻ, nhà hàng khách sạn.

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

Tư vấn triển khai và hỗ trợ vận hàng hệ thống SAP B1