Phân hệ quản lý mua hàng

Chi tiết tính năng

Phân hệ quản lý mua hàng

Phân hệ Quản lý Mua hàng (Purchase Management) trong SAP Business One (SAP B1) được sử dụng để quản lý quá trình mua hàng và các hoạt động liên quan đến mua hàng trong doanh nghiệp. Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý nhà cung cấp, đơn đặt hàng, nhập kho và các hoạt động mua hàng khác. Giúp doanh nghiệp quản lý quá trình mua hàng một cách hiệu quả. Nó cung cấp các công cụ để tối ưu hóa quá trình mua hàng, theo dõi chi phí và thanh toán, và tăng cường quản lý nhà cung cấp để đạt được hiệu quả và hiệu suất tốt hơn trong hoạt động mua hàng của doanh nghiệp

  • Phân hệ Quản lý Mua hàng (Purchase Management) trong SAP Business One (SAP B1) được sử dụng để quản lý quá trình mua hàng và các hoạt động liên quan đến mua hàng trong doanh nghiệp
  • Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý nhà cung cấp, đơn đặt hàng, nhập kho và các hoạt động mua hàng khác.
  • Giúp doanh nghiệp quản lý quá trình mua hàng một cách hiệu quả.
  • Nó cung cấp các công cụ để tối ưu hóa quá trình mua hàng, theo dõi chi phí và thanh toán, và tăng cường quản lý nhà cung cấp để đạt được hiệu quả và hiệu suất tốt hơn trong hoạt động mua hàng của doanh nghiệp.
Phân hệ mua hàng

Các tính năng khác