Phân hệ quản trị hệ thống

Chi tiết tính năng

Phân hệ quản trị hệ thống

Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ quản trị hệ thống được sử dụng để quản lý và điều chỉnh hệ thống SAP B1 tổng thể. Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý người dùng, quyền truy cập, bảo mật, cấu hình hệ thống và các tùy chọn khác liên quan đến quản trị hệ thống.

  • Quản lý người dung và phân quyền: Cho phép tạo, chỉnh sửa và xóa người dùng trong hệ thống SAP B1. Bạn có thể gán vai trò và quyền hạn cho từng người dùng dựa trên nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.
  • Quản lý tích hợp và xây dựng Add-on: Chức năng này giúp cho giúp các nhà phát triển ứng dụng hoặc khách hàng có thể tích hợp với phần mềm khác của bên thứ ba hoặc viết thêm các phần mềm khác trên chính nó, để phù hợp với yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp
  • Cấu hình hệ thống: Cho phép tùy chỉnh và cấu hình hệ thống SAP B1 để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Bạn có thể thay đổi cài đặt chung, định dạng tiền tệ, danh sách nhóm và nhiều tùy chọn khác.
  • Phân hệ quản trị hệ thống trong SAP B1 giúp người quản trị có khả năng kiểm soát và tùy chỉnh hệ thống để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống.
Phân hệ quản trị hệ thống

Các tính năng khác