Tính năng

Những tính năng nổi bật

Phân hệ quản trị hệ thống

Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ quản trị hệ thống được sử dụng để quản lý và điều chỉnh hệ thống SAP B1 tổng thể. Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý người dùng, quyền truy cập, bảo mật, cấu hình hệ thống và các tùy chọn khác liên quan đến quản trị hệ thống.

 • Quản lý người dung và phân quyền: Cho phép tạo, chỉnh sửa và xóa người dùng trong hệ thống SAP B1. Bạn có thể gán vai trò và quyền hạn cho từng người dùng dựa trên nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.
 • Quản lý tích hợp và xây dựng Add-on: Chức năng này giúp cho giúp các nhà phát triển ứng dụng hoặc khách hàng có thể tích hợp với phần mềm khác của bên thứ ba hoặc viết thêm các phần mềm khác trên chính nó, để phù hợp với yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp
 • Cấu hình hệ thống: Cho phép tùy chỉnh và cấu hình hệ thống SAP B1 để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Bạn có thể thay đổi cài đặt chung, định dạng tiền tệ, danh sách nhóm và nhiều tùy chọn khác.
 • Phân hệ quản trị hệ thống trong SAP B1 giúp người quản trị có khả năng kiểm soát và tùy chỉnh hệ thống để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống.
quantrihethong
taichinhketoan

Phân hệ Tài chính và Kế toán

Phân hệ Tài chính và Kế toán trong SAP B1 giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động tài chính và kế toán một cách hiệu quả, từ quản lý hạch toán đến tạo báo cáo tài chính chi tiết. Nó cung cấp các công cụ để theo dõi và kiểm soát tài chính của doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu báo cáo và tuân thủ pháp luật.

 • Giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động tài chính và kế toán một cách hiệu quả
 • Từ quản lý hạch toán đến tạo báo cáo tài chính chi tiết
 • Cung cấp các công cụ để theo dõi và kiểm soát tài chính của doanh nghiệp
 • Đáp ứng các yêu cầu báo cáo và tuân thủ pháp luật

Phân hệ quản lý cơ hội

Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ Quản lý Cơ hội (Opportunity Management) được sử dụng để quản lý quá trình tiếp cận, phân tích và theo dõi các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để xác định, đánh giá và theo dõi tiềm năng kinh doanh và tối ưu hóa quá trình bán hàng. Giúp doanh nghiệp quản lý quá trình bán hàng và phát triển cơ hội kinh doanh. Nó cung cấp khả năng theo dõi và điều chỉnh tiềm năng kinh doanh, quản lý hoạt động bán hàng và tối ưu hóa quy trình bán hàng để tăng cường hiệu suất và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

 • Phân hệ Quản lý Cơ hội (Opportunity Management) được sử dụng để quản lý quá trình tiếp cận
 • Phân tích và theo dõi các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để xác định
 • Đánh giá và theo dõi tiềm năng kinh doanh và tối ưu hóa quá trình bán hàng
 • Giúp doanh nghiệp quản lý quá trình bán hàng và phát triển cơ hội kinh doanh
 • Nó cung cấp khả năng theo dõi và điều chỉnh tiềm năng kinh doanh
 • Quản lý hoạt động bán hàng và tối ưu hóa quy trình bán hàng để tăng cường hiệu suất và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn
quanlycohoi