Warehouse Execution System

Warehouse Execution System – WES

Các trung tâm hoàn thiện đơn hàng ngày nay có thể có nhiều khu vực gồm các hệ thống phụ thủ công và tự động hóa như giải pháp lưu trữ và truy xuất tự động (AS/RS) hoặc hệ thống robot chuyển hàng hóa tới người dùng (GTP) có thể có phần mềm quản lý một số khía cạnh của hàng tồn kho, cùng với kho và thùng. chức năng định vị.Làm cho các hệ thống con này tương tác trơn tru với WMS khi phân bổ hàng tồn kho theo thời gian thực như một phần của việc phát hành đơn hàng, cũng như bổ sung kịp thời các SKU mà nhiều hệ thống lấy hàng cần, đang thay đổi nhu cầu chức năng trong thị trường WMS. Đo lường lưu lượng hàng hóa xung quanh việc phát hành đơn hàng cũng là một phần của đề xuất giá trị cho phần mềm hệ thống thực thi kho hàng (WES), một danh mục phần mềm nằm giữa tự động hóa và WMS.

Hệ thống thực thi kho hàng là gì?

 • Hệ thống thực thi kho hàng, hay WES, là một giải pháp phần mềm có thể chỉ đạo tất cả các quy trình diễn ra bên trong trung tâm phân phối.
 • WES hoạt động trong thời gian thực để tổ chức, sắp xếp và đồng bộ hóa tất cả các tài nguyên kho: thiết bị xử lý vật liệu, thiết bị và nhân viên.
 • Giải pháp phản ứng này di chuyển các đơn đặt hàng trong một dòng chảy liên tục
 • Nếu một điều kiện thay đổi trong một phần của quy trình, hệ thống sẽ sắp xếp lại công việc theo thứ tự ưu tiên để đẩy nhanh việc hoàn thành.
Warehouse with cardboard boxes on metal racks

WES vs. WMS vs. WCS

Trong những năm gần đây, ngành xử lý vật liệu đã phân loại các nền tảng phần mềm khác nhau để vận hành các hoạt động phân phối bằng thuật ngữ Hệ thống quản lý kho (WMS), Hệ thống thực thi kho (WES), Hệ thống kiểm soát kho (WCS) và hệ thống điều khiển máy. Các thuật ngữ này đã phát sinh để phân biệt các tính năng chính và mô hình hoạt động giữa các đóng góp của các hệ thống phần mềm khác nhau. Ngoài những hệ thống này, còn có hệ thống quản lý lao động, hệ thống quản lý đơn đặt hàng, hệ thống hoạch định nguyên vật liệu và tài nguyên, hệ thống quản lý vận chuyển và các hệ thống khác mà các trung tâm phân phối có thể triển khai để quản lý toàn bộ hoạt động.Trong một thế giới phân phối lý tưởng, người ta sẽ thích một hệ thống phần mềm duy nhất có thể cung cấp tất cả các yêu cầu để thúc đẩy hoạt động. Tuy nhiên, không có nền tảng như vậy hiện đang tồn tại.

 • WES nằm giữa WMS và các tài nguyên công việc cần thiết để hoàn thành kế hoạch công việc và nó chỉ đạo cả con người và máy móc trong thời gian thực để thực hiện kế hoạch. Sự khác biệt lớn nhất giữa WMS, WES và WCS là bản thân các quy trình ra quyết định và tính kịp thời của chúng.
 • WMS tạo kế hoạch làm việc và thời gian để tính toán kế hoạch làm việc không quan trọng đối với hoạt động. Công việc có thể được lên kế hoạch hàng giờ trước khi công việc được thực hiện. Tuy nhiên, WCS rất quan trọng đối với thời gian hoặc thời điểm điều hướng để điều khiển thiết bị xử lý vật liệu, thiết bị này yêu cầu điều hướng thời gian thực để vận hành.
 • Mặc dù WCS có khả năng đưa ra các quyết định theo thời gian thực , hướng hoạt động được cung cấp bởi một hệ thống khác. Điều đó khiến WCS có ít khả năng quyết định hoạt động và khiến nó phải thực hiện kế hoạch.
 • Kiến trúc điện toán WMS truyền thống không dựa trên việc đưa ra quyết định theo thời gian thực. Để đưa ra quyết định theo thời gian thực một cách hiệu quả, hệ thống lựa chọn (WMS, WES, WCS) cần biết trạng thái của tất cả các tài nguyên cần thiết tại thời điểm quyết định.

Một số nhà cung cấp WMS tiếp tục cải thiện tính kịp thời của việc ra quyết định, đôi khi đề cập đến các hoạt động “gần thời gian thực”. Tuy nhiên, cho đến khi chúng đạt được hoạt động thời gian thực trên tất cả các tài nguyên công việc, sự khác biệt giữa WES và WMS sẽ vẫn còn.

Mục tiêu

warehouse 1

Cùng doanh nghiệp tối ưu hóa năng lực vận hành kho hàng và trung tâm phân phối trong thời đại e-Commere và Lean manufacturing.

 • Tối đa hóa hiệu quả sử dụng không gian và khả năng lưu trữ của kho hàng.
 • Tăng doanh thu nhờ khả năng xử lý quy trình xuất nhập kho nhanh chóng.
 • Theo dõi trực quan tình trạng xuất nhập tồn và các nguồn lực hiện có.
 • Giảm sai sót, vận hành an toàn, dễ bảo trì, giảm tiêu hao năng lượng, chi phí vận hành.

Giải pháp

warehouse 2

Tích hợp quản lý kho và hệ thống ERP.

Theo dõi nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc.

Cảnh báo thời gian thực về bất thường.

Tích hợp thiết bị di động và ứng dụng Barcode/FFID.

Phân tích dữ liệu lớn để phân tích hàng tồn kho và lưu thông để có kết quả tối ưu.

Tự động hóa các quy trình kho để tăng năng công suất lưu trữ, tăng năng suất xếp dỡ và giảm sai sót tối đa.

Lưu trữ/Lấy hàng: Put-to-light: giảm sai sót, Goods-to-man, Hệ thống lưu trữ, truy hồi tự động (ASRS).

Đóng gói: Robot đóng gói.

Giao hàng: AGV, băng chuyền, phân loại tự động

Giám sát an toàn và bảo mật thông tin.

Lợi ích

wms 1

Lợi ích của WES.

Tăng sức chứa lên tới 50%.

Giảm chi phí thuê/đầu tư kho bãi và tăng lợi nhuận.

Cải tiến năng suất, giảm thời gian xử lý lên tới 70%

Giảm thời gian di chuyển/dừng chờ.

Tiết kiệm tài nguyên (nhân lực, năng lượng), giảm rủi ro và giảm chi phí vận hành kho.

An toàn và hiệu quả hơn.

Số liệu hàng tồn kho thời gian thực & chính xác hơn.

Truy xuất nguồn gốc nguyên liệu tin cậy hơn.

Tính năng

z4569121363359 bf179e6d567e3022c6358e844d2f869c

Tính năng của WES

Quản lý nhà kho/vị trí.

Nhận hàng và lữu trữ.

Quản lý tồn kho.

Quản lý chất lượng hàng hóa.

Quản lý đơn hàng.

Quản lý lấy hàng.

Quản lý đóng gói.

Gửi hàng.

Quản lý vận tải.

Quản lý nhân công.

Tích hợp hệ thống ERP.

 Tích hợp WCS

tinh nang wes

Tích hợp WCS

Tích hợp điều kiển tự động (PLC)

Robot và stacker crane tự động hóa

Băng chuyền

Phân loại hàng hóa

In ấn và dán nhãn

Kiến trúc giải pháp C-WES 

wes 2

Các sản phẩm khác

[/section]