WMS

wms 1

Warehouse Management System – WMS

Tối ưu hóa việc di chuyển hàng tồn kho—bao gồm cả con người và thiết bị xử lý vật liệu cần thiết để di chuyển hàng tồn kho

Nhà kho của bạn có theo kịp tốc độ của doanh nghiệp và ngành của bạn không?

 • Áp lực từ cạnh tranh và khách hàng đòi hỏi bạn phải tối ưu hóa chuỗi cung ứng của mình—chỉ đơn giản là làm mọi thứ theo cách cũ và vượt qua đối thủ là chưa đủ.
 • Thông thường, các công ty chỉ cách bước đột phá một bước.
 • Có thể đó là một bản nâng cấp cho c ơ sở hạ tầng, hoặc tính linh hoạt hơn và khả năng mở rộng bổ sung để tận dụng các cơ hội mới. Một số có thể hưởng lợi rất nhiều từ các nguồn lực CNTT bổ sung.
people taking care warehouse logistics together

Đây có phải điều bạn muốn?

 • Một nhà kho nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn và linh hoạt hơn thường là sự khác biệt giữa đi trước và tụt lại phía sau.
 • Hệ thống quản lý kho (WMS) cung cấp các công cụ để kết nối và tối ưu hóa mọi ngóc ngách trong chuỗi cung ứng của bạn. WMS bộ quản lý kho từ đầu đến cuối bao gồm quản lý hàng tồn kho, tối ưu hóa hiệu suất lao động, quy trình kho và kiểm soát luồng nguyên vật liệu.
 • WMS của chúng tôi hỗ trợ cho các nhà bán lẻ, nhà bán buôn, nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ .
 • Nó có khả năng mở rộng cao, đáng tin cậy, an toàn và đã được thử nghiệm thực chiến cho mọi quy mô hoạt động hoặc mức độ phức tạp.
 • Nâng kho của bạn từ trung tâm chi phí thành điểm khác biệt chiến lược với WMS

Mục tiêu

warehouse 1

Cùng doanh nghiệp tối ưu hóa năng lực vận hành kho hàng và trung tâm phân phối trong thời đại e-Commere và Lean manufacturing.

 • Tối đa hóa hiệu quả sử dụng không gian và khả năng lưu trữ của kho hàng.
 • Tăng doanh thu nhờ khả năng xử lý quy trình xuất nhập kho nhanh chóng.
 • Theo dõi trực quan tình trạng xuất nhập tồn và các nguồn lực hiện có.
 • Giảm sai sót, vận hành an toàn, dễ bảo trì, giảm tiêu hao năng lượng, chi phí vận hành.

Giải pháp

warehouse 2
 • Tích hợp và sắp xếp khoa học các quy trình kho từ nhập hàng tới sản xuất và cung ứng.
 • Theo dõi chính xác tồn kho và tự động tính giá vốn theo nhiều phương thức.
 • Lập kế hoạch tồn kho và bổ xung hàng để duy trì hàng tồn kho tối ưu.
 • Quản lý và truy suất nguồn gốc hàng hóa mọi dịch chuyển kho.
 • Thiết bị cầm tay kết hợp barcode, RFID tăng tốc hoạt động kho, loại bỏ sai sót..
 • Báo cáo và bảng tổng hợp thông tin phong phú hỗ trợ quản lý từ xa.

Lợi ích

wms 1

Lợi ích của WMS

 • Giải pháp giúp xắp sếp các quy trình quản lý kho hàng tới sản xuất để tối ưu hiệu quả vận hành và năng suất.
 • Với phần mềm có thể được triển khai tại chỗ hoặc trên đám mây, doanh nghiệp có thể quản lý dữ liệu kho chi tiết, theo dõi và ghi lại các dịch chuyển trong kho cũng như thực hiện các lệnh sản xuất một cách chính xác và hiệu quả.
 • Giảm quy cơ thiếu nguyên vật liệu mà không phải dự trữ dư thừa, từ đó giảm chi phí tồn kho, và áp lực lên vốn lưu động, tăng chất lượng dịch vụ.
 • Số liệu tin cậy được đồng bộ hóa tự động toàn bộ kho hàng, sản xuất, bán hàng và kế toán tài chính. Tự động đánh giá mọi giao dịch của kho và tính toán lại giá vốn và giá bán, loại bỏ nhu cầu thao tác thủ công và các lỗi làm sai lệch giá vốn.
 • Đối với doanh nghiệp sản xuất, phần mềm giúp lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu cho các quy trình sản xuất phức tạp, nhiều cấp và duy trì mức tồn kho tối ưu. Việc kết hợp cả dữ liệu tài nguyên vào dữ liệu BOM cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu sản xuất, cải thiện chi phí sản xuất và kế toán, đồng thời có thể giúp xác định các điểm nghẽn.
 • Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, do đó, các chức năng báo cáo mang lại thông tin chi tiết chính xác, cho phép doanh nghiệp đáp ứng chính xác nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng.

Tính năng

z4569121363359 bf179e6d567e3022c6358e844d2f869c

Quản lý nhập hàng

 • Quản lý nhận hàng
 • Phân loại
 • In nhãn
 • Quản lý chiến lược sắp xếp (Vị trí, Vùng, Chủ hàng, Loại hàng,…)
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý hàng trả lại

Quản lý dịch vụ logistics

 • Hàng ký gửi
 • Quản lý dịch vụ fulfilment
 • Quản lý vận tải
 • Tích hợp nhà cung cấp dịch vụ vận tải
 • Value Added Services (VAS)
 • Cross Dock

Quản lý xuất hàng

 • Quản lý xuất hàng
 • Chiến lược lấy hàng (LIFO, FIFO, FEFO)
 • Hướng dẫn lấy hàng
 • Đóng gói và đóng gói lại
 • Gửi hàng

Tính năng cơ bản

 • Quản lý mạng lưới kho
 • Quản lý vị trí/Phân vùng kho
 • Truy vết nguồn ngốc (Traceability)

Tính năng bổ xung

 • Quản lý kế hoạch tồn kho
 • Quản lý nhân công
 • Báo cáo và phân tích nâng cao
 • Hỗ trợ Barcode, QRcode, RFID tags
 • Hỗ trợ thiết bị di động (Android, Handheld)
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát và điều kiển kho hàng thông minh

Quản lý kho

 • Quản lý tồn kho
 • Kiểm kê
 • Đảo kho

Mobile App

Relocation Service Online Shopping Flowchart

Tính năng nổi bật

 • Giảm chi phí giấy tờ do giảm nhu các chức năng nhập dữ liệu thủ công.
 • Giảm và loại bỏ lỗi nhập liệu.
 • Loại bỏ sai sót khi thực hiện lưu trữ và lấy hàng (put-away, pick-pack-ship) và kiểm soát chặc các hoạt động kho.
 • Tăng chính tính xác tồn kho (số lượng, số lô, vị trí).
 • Khả năng theo dõi hiệu suất của nhân viên để có thể tăng năng suất.
 • Cải thiện việc lập lịch các hoạt động kho hàng, rút ngắn thời gian giao hàng.
 • Tăng tỷ lệ thực hiện đơn hàng (order-fill rate).
 • Kiểm soát tuân thủ quy định quản lý xuất nhập theo lô.
 • Quản lý vị trí và khai thác không gian hiểu quả.
 • Hỗ trợ in nhãn sản phẩm và nhãn giao dịch thuận tiện.
 • Hỗ trợ cả Barcode & FRID.

Kiến trúc giải pháp C-WES 

wes 2

Các sản phẩm khác

[/section]